mar 1

Edukacja regionalna – turystyka rowerowa w regionie pilskim

Prezentacja multimedialna adresowana do nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Zawiera scenariusze zajęć, szlaki i trasy rowerowe w powiecie pilskim >>  [Pobierz]

Dodatkowo proponujemy zainteresowanym nauczycielom wykaz literatury dostępnej w naszych zbiorach, związanej z tematyką rowerową.

komentarze: Closed
lut 16

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny – prezentacja literatury

komentarze: Closed
sty 5

Multimedia w edukacji

Wykorzystanie multimediów i środków audiowizualnych w kształceniu uzdolnień kierunkowych i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych – prezentacja

komentarze: Closed
maj 15

Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Uczeń z ADHD

komentarze: Closed
maj 15

Powstanie Wielkopolskie – pokaz multimedialny

Powstanie Wielkopolskie

komentarze: Closed
maj 13

Program biblioterapeutyczny

Śmierć i rozstania – program biblioterapeutyczny

komentarze: Closed
maj 13

Wychowawcza i terapeutyczna funkcja książki

Wychowawcza i terapeutyczna funkcja książki

komentarze: Closed
maj 11

Agresja w szkole

Agresja w szkole

komentarze: Closed
maj 11

Powstanie Wielkopolskie – materiały metodyczne

Powstanie Wielkopolskie – materiały metodyczne

komentarze: Closed
maj 11

Stanisław Staszic – materiały dla nauczycieli i uczniów

Stanisław Staszic

komentarze: Closed