lut 26

Czasopisma dla kierowniczej kadry oświatowej

Prenumerujemy czasopisma skierowane do dyrektorów:

dyrektor-szkoly

„Dyrektor Szkoły” – miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej.

Ukazuje się od 1994 roku. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, polityki oświatowej oraz pedagogiki dla kadry kierowniczej oświaty w samorządach, kuratoriach, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych oraz kadry pedagogiczno-psychologicznej. Jest forum wymiany myśli i doświadczeń. Towarzyszył i wspierał dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy systemu edukacji. Informuje o najważniejszych wydarzeniach, komentuje zdarzenia i istniejące przepisy prawa, wyjaśnia rzeczywistość, doradza najlepsze rozwiązania, pokazuje dobre praktyki i wzory.

Pismo rozwija się, stale dostosowując zawartość merytoryczną do zapotrzebowania dyktowanego warunkami, w których przyszło pracować naszej kadrze menedżerskiej oświaty.

Źródło:http://www.dyrektorszkoly.pl/


przed-szkola „Przed szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola” – kwartalnik.

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną. W dotychczasowych numerach „Przed Szkołą” znalazły się między innymi takie tematy jak: nowa podstawa programowa – nowe programy wychowania przedszkolnego, procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego, kierunki zmian w organizacji
i zasadach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w przedszkolu, sprawowanie nadzoru pedagogicznego
w przedszkolu, jak być powinno czyli potyczki
z nadzorem.


Źródło: www.profinfo.pl

komentarze: Closed
lis 23

Nadzór pedagogiczny – strony internetowe

http://szkolaodadoz.pl/wip/g14/?wipx=ZS-579-13802&gclid=CPLoobm_350CFRAgZwodMX6mQA

Zarządzanie szkołą od A do Z  – prawo, dokumentacja, finanse.
?Zarządzanie szkołą od A do Z” to jedyna publikacja, która pomaga dyrektorom szkół sprawnie i w 100% zgodnie z obowiązującym prawem wywiązać się ze swoich administracyjnych obowiązków, dając im gotowe wzory wszelkich dokumentów i procedur szkolnych wraz z konkretnymi wskazówkami ekspertów oraz dobrymi praktykami innych dyrektorów!”

http://www.portaloswiatowy.pl/wip/doradzamy_dyrektorom_szkol/?wipx=PO-1825-16086#form

Portal Oświatowy -  aktualności i porady dla dyrektorów szkół. Zawiera bazy gotowych wzorów i przykładów dokumentów podlegających nadzorowi. Baza narzędzi dotycząca spraw oświatowych jest codziennie aktualizowana.

http://www.portaloswiatowy.pl/?iid=255431&registr=g1&gclid=CK_RhNzL350CFQwgZwodXT34NA

Nadzór pedagogiczny w szkole - aktualne porady ekspertów dla dyrektorów szkól, które pomogą w przygotowaniu się do każdej kontroli szkoły czy wizytacji.

http://www.oskko.edu.pl/

Strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO). Na szczególną uwagę zasługuje Forum OSKKO, na którym dyrektorzy poszukują rozwiązań nurtujących ich problemów.

http://www.nadzór-pedagogiczny.pl/

Dyrektorzy na tym portalu znajdą informacje dotyczące planowania pracy, realizacji zadań oraz podsumowania pracy. Na uwagę zasługuje również ?Biblioteczka dyrektora” z bazą aktów prawnych oraz literaturą fachową.

http://www.zarzadzanieszkola.pl/

Bezpłatny profesjonalny serwis e-mailowy dla dyrektora szkoły. W serwisie znajdują się rozwiązania problemów związanych m.in. z : nadzorem pedagogicznym, hospitacją zajęć, radą pedagogiczną, statutem szkoły, radą rodziców oraz prowadzeniem dokumentacji szkolnej.

http://www.abc.com.pl/oswiata/

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym.

http://www.dyrektorszkoly.pl/?cmd=news_and_law&skad=ata&gclid=CICS2-zs350CFQo9ZgodQCNMNg

Omówienia i komentarze do zmian w prawie oświatowym.

http://www.problemy-oswiaty.org.pl/zalecana-literatura/7357.html?a=1890/09&f=www.nadzor-pedagogiczny.pl

Aktualne publikacje dotyczące nadzoru pedagogicznego.

http://www.dashofer.pl/Szkoły-i-przedszkola/k/11/

Literatura fachowa dla szkół i przedszkoli.

http://www.dyrektorprzedszkola.pl/

Doradca Dyrektora Przedszkola – czasopismo on-line.

http://www.npseo.pl/

System Ewaluacji Oświaty.  Nadzór pedagogiczny

http://www.ko.poznan.pl/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wybór i opracowanie:
Iwona Bukowska

komentarze: Closed Tagi: