Czasopisma on-line

64 195 views

 

Tytuły czasopism elektronicznych zawierających pełne teksty,  indeksowanych w bazie biblioteki. Teksty dostępne są po wpisaniu żądanego tytułu w polu „tytuł czasopisma z cytaty„  w zakładce Kartoteka zagadnieniowa :

Alkoholizm i Narkomania
Aspekty
Chowanna
Consensus
Eduakcja
Konspekt

Kultura Historia Globalizacja
Kultura i Historia
Logopeda
Niebieska Linia
Przegląd Edukacyjny
Studia Humanistyczne
Świat Problemów
Światło i Cienie
Trendy
Wiedza i Edukacja


Linki do wybranych  e-czasopism adresowanych do nauczycieli i wychowawców
[dostęp do numerów archiwalnych]:

Czasopisma pedagogiczne:

Alkoholizm i Narkomania
Aura

Biuletyn Pilskiej Oświaty
Charaktery
Dobre Praktyki
Dyrektor Szkoły 
Eduakcja
Edukacja i Dialog
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy

E-mentor

Katecheta

Konspekt
Niebieska Linia
Odra
Pedagogika Katolicka
Przegląd Pedagogiczny
Sprawy Nauki
Świat Problemów
Trendy

Uczyć lepiej

 

pixelstats trackingpixel