Biblioteka Składowa

9 415 views

Biblioteka Składowa służy czytelnikom oraz bibliotekom pedagogicznym, szkolnym i innym placówkom oświatowym w rejonie działania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (§ 2 Regulaminu CDN PBP). Zbiory Składnicy są najczęściej wykorzystywane przy pisaniu prac naukowych o charakterze historycznym.

Do podstawowych zadań Składnicy należy:
1. gromadzenie książek będących wydawnictwami nieprzydatnymi od 5 lat i więcej w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci i młodzieży oraz dokształcaniu, doskonaleniu i samokształceniu nauczycieli,
2. pomoc w uzupełnianiu brakujących wydawnictw pochodzących z bibliotek szkolnych, pedagogicznych i innych na terenie działania PBP w Pile,
3. ochrona przed zniszczeniem i utratą wydawnictw dawnych i unikalnych, rozproszonych w różnych bibliotekach i placówkach oświatowych,
4. udostępnianie zbiorów czytelnikom i bibliotekom na podstawie zamówień.

Obecnie Składnica posiada 2997 egzemplarzy książek i 41 tytułów czasopism ( w tym 10 tytułów o tematyce pedagogicznej w języku rosyjskim).

Czasopisma pedagogiczne:
- Badania Oświatowe (1980 – 1982)
- Historia i Nauka o Konstytucji (1954 – 1957)

Czasopisma literackie:
- Literatura Ludowa (1957 – 1964)
- Literatura radziecka (1978 – 1988)

Czasopisma regionalne:
- Gazeta Poznańska (1982 – 1983)
- Gazeta Zachodnia (1978 – 1981)

Czasopisma społeczne i kulturalne:
- Kultura (1963 – 1967); (1972 – 1976)
- Magazyn Kulturalny (1976 – 1979)
- Nurt (1969 – 1979)

Czasopisma społeczno-polityczne i partyjne:
- Ideologia i Polityka (1971 – 1978, 1982, 1987)
- Nowe Drogi (1956 – 1957, 1968 – 1971, 1976, 1980 nr 9 – 12, 1982 nr 1 – 6)
- Problemy Pokoju i Socjalizm (1977 – 1980)
- Sprawy Międzynarodowe (1961 – 1987)
- Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (1956 – 1964, 1977 – 1978)
- Forum (1980 – 1982)

Dzienniki regionalne i czasopisma społeczno-polityczne są godne polecenia z uwagi na okres, w którym to miały miejsce ważne krajowe wydarzenia polityczne i społeczne.
W księgozbiorze Biblioteki Składowej dominują materiały o tematyce pedagogicznej, nie brakuje też literatury pięknej.
Składnica dysponuje odrębnym katalogiem alfabetycznym, rzeczowym i katalogiem czasopism. W katalogu rzeczowym najpełniejsze działy to:
- 37 (oświata, pedagogika, wychowanie)
- 5 (matematyka, nauki przyrodnicze)
- 6 (nauki stosowane, medycyna, nauki techniczne)
- 8 (językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna)
- 0 (archeologia, geografia, biografie, historia).

Biblioteka Składowa jest czynna codziennie w godzinach 9 – 15, z wyjątkiem czwartku.
Wszyscy zainteresowani zbiorami Składnicy mogą kontaktować się z pracownikiem Biblioteki Iwoną Wołejko
(tel. 67 213 11 27) lub drogą e-mailową informacja@cdn.pila.pl

pixelstats trackingpixel