Regulamin ICIM

8 150 views

Regulamin Korzystania
z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Z ICIM mają prawo korzystać wyłącznie zarejestrowani czytelnicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

2. Użytkownik korzystający z pracowni, winien zostawić kartę biblioteczną u nauczyciela-bibliotekarza

3. Korzystanie z komputera i Internetu jest bezpłatne

4. Komputery w pracowni przeznaczone są wyłącznie do celów dydaktycznych. Zabrania się korzystania z gier i zabaw komputerowych, gg lub innych komunikatorów oraz wchodzenia na strony o charakterze pornograficznym i propagujących przemoc

5. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi 2 godziny. Użytkownik może dokonać rezerwacji u nauczyciela-bibliotekarza

6. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba

7. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku wyszukiwania w Internecie informacji dla czytelnika

8. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiazku ?uczyć? użytkownika obsługi komputera lub zainstalowanych programów

9. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej

10. Pliki stworzone przez użytkownika nie będą przechowywane na dysku udostępnionego komputera

11. ICIM jest czynne w godzinach otwarcia Biblioteki

12. Użytkownik ma prawo do:

  • korzystania z Internetu
  • pracy z programem Office 2003 zainstalowanym na stanowiskach komputerowych
  • zapisywania danych przez nauczyciela-bibliotekarza na nośnikach zakupionych w Bibliotece
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w centrum oraz lokalnych baz danych

13. Użytkownikowi zabrania się:

  • Podejmowania wszelkich działań powodujących dewastacje lub uszkodzenie komputera
  • Instalowania (uruchamiania) na komputerze ICIM oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika
  • Zakładania własnych katalogów na dyskach
  • Wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
  • Łamania zabezpieczeń systemu
  • Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach
komputerowych oraz wszystkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem nie udostępnionego mu połączenia z siecią

15. W ICIM należy zachować ciszę. Dzwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych

16. Korzystanie z drukarki sieciowej jest możliwe za opłatą (20 gr. za jedna stronę) i odpowiednim wpisie do zeszytu ICIM

17. Wszelkie uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać nauczycielowi-bibliotekarzowi

18. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy Użytkownika

pixelstats trackingpixel