Czasopisma dla kierowniczej kadry oświatowej

3 057 views
Prenumerujemy czasopisma skierowane do dyrektorów:
  „Dyrektor Szkoły” – miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej.Ukazuje się od 1994 roku. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, polityki oświatowej oraz pedagogiki dla kadry kierowniczej oświaty w samorządach, kuratoriach, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych oraz kadry pedagogiczno-psychologicznej. Jest forum wymiany myśli i doświadczeń. Towarzyszył i wspierał dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy systemu edukacji. Informuje o najważniejszych wydarzeniach, komentuje zdarzenia i istniejące przepisy prawa, wyjaśnia rzeczywistość, doradza najlepsze rozwiązania, pokazuje dobre praktyki i wzory.
Pismo rozwija się, stale dostosowując zawartość merytoryczną do zapotrzebowania dyktowanego warunkami, w których przyszło pracować naszej kadrze menedżerskiej oświaty.Źródło:http://www.dyrektorszkoly.pl/
  „Przed szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola” – kwartalnik.
Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną. W dotychczasowych numerach „Przed Szkołą” znalazły się między innymi takie tematy jak: nowa podstawa programowa – nowe programy wychowania przedszkolnego, procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego, kierunki zmian w organizacji i zasadach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w przedszkolu, sprawowanie nadzoru pedagogicznego
w przedszkolu, jak być powinno czyli potyczki z nadzorem.Źródło: www.profinfo.pl
pixelstats trackingpixel