gru 11

Wychowanie na co dzień

Kategoria: Archiwum

wnc

 

 

W Wychowaniu na co Dzień zamieszczane są publikacje o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym i metodycznym. We „Wkładce metodycznej” zamieszczane są m.in. przykładowe konspekty lekcji przedmiotowych dla szkół podstawowych (zwłaszcza w obszarze edukacji wczesnoszkolnej) i szkół średnich, scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki i terapii pedagogicznej oraz inne materiały przydatne i pomocne w praktyce pedagogicznej. Priorytetowo traktowane są teksty podejmujące aktualną problematykę szeroko pojętej edukacji z jej wielorakimi powiązaniami w obszarach życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego. Zapraszamy do czytelni!

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.