wrz 9

Powstało Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Kategoria: Archiwum

Szanowni Czytelnicy,

Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. został utworzony zespół placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (CDN) – składający się z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (ODN) i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) wraz z pięcioma filiami w Chodzieży,Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie zajmowało się doskonaleniem i wspieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich etapów kształcenia. Zadania te będą realizowane na podstawie :

? Rozporządzenia MEN i S z dnia 23 kwietnia 2003 r., w sprawie warunków i trybu tworzenia i przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działania oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego .

? Rozporządzenia MEN i S z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych – dotyczących bibliotek pedagogicznych.

Zakres wykonywanych usług edukacyjnych przez placówki wynika z ich zadań statutowych i pozostaje w dotychczasowym kształcie.

Dane adresowe Biblioteki nie ulegają zmianie. Do końca września zostanie uruchomiona nowa strona internetowa www.cdn.pila.pl.  Strona Biblioteki www.bp.pila.pl będzie funkcjonowała nadal.

Dyrektor CDN w Pile
Grzegorz Bogacz

Wicedyrektor CDN w Pile
Beata Walczak

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.