lut 25

Półka z czasopismami

Kategoria: Archiwum

WH

 

 

Ukazał się pierwszy w 2016 r. numer czasopisma dla nauczycieli „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, który poświęcony został tematyce archiwów w edukacji.
Celem publikacji jest propagowanie działalności edukacyjnej archiwów w środowiskach oświatowych, zainteresowanie nauczycieli ofertą  edukacyjną archiwów oraz pokazanie, że archiwa mogą być ważnym elementem edukacji historycznej, a współpraca z nimi przyniesie nauczycielom i uczniom szereg korzyści. Zapraszamy do czytania!

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.