mar 3

Pedagogika Społeczna

Kategoria: Archiwum

ps

Kwartalnik Pedagogika Społeczna jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.:
-teoria, metodologia oraz dzieje pedagogiki społecznej w Polsce i na świecie,
-środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych,
-wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania). Pismo jest adresowane do szerokiego grona praktyków: nauczycieli, wychowawców,, opiekunów, pracowników socjalnych, działaczy społeczno-samorządowych, osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.
Zapraszamy do czytania!

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.