mar 6

Miesięcznik „Szkoła Specjalna”

ssp

 

Czasopismo „Szkoła Specjalna” jest poświęcone badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji i terapii analizowane są w aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. Prezentowane są również wydarzenia naukowe o zasięgu krajowym i zagranicznym, wymieniane doświadczenia, zwłaszcza z dobrej praktyki pedagogicznej.
Zapraszamy do czytania!

Zapisz

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.