lip 12

Logopedia

Kategoria: Archiwum

logopedia

 

Logopedia jest organem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, wydawanym jako rocznik nieprzerwanie od roku 1960, gdzie publikowane są artykuły dotyczące kultury języka i biologicznych uwarunkowań rozwoju i zaburzeń mowy. W „Logopedii” publikowane są artykuły autorów, którzy reprezentując różne dyscypliny naukowe, rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych.
Każdy tom odznacza się zwartą konstrukcją tematyczną i ustaloną strukturą formalną podporządkowaną przedmiotowi badań logopedycznych. W poszczególnych tomach zamieszczane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym (prace przeglądowe i koncepcyjne) oraz praktycznym (wyniki badań empirycznych i procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach mowy, a także studia przypadków). Zapraszamy do czytelni!

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.