mar 14

Konferencja dla bibliotekarzy – „Rola biblioteki szkolnej w doradztwie zawodowym uczniów”

Kategoria: Archiwum

12.03.2008 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli – bibliotekarzy
ROLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W DORADZTWIE ZAWODOWYM UCZNIÓW

Tematyka konferencji była zgodna z priorytetem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pani Iwona Supronowicz – doradca ds. bibliotek szkolnych przedstawiła prezentację multimedialną na temat doradztwa zawodowego i określiła miejsce biblioteki szkolnej w tym zakresie.
Informacje dotyczące oferty doradztwa zawodowego zaprezentowały : Ewa Czerwińska i Joanna Wesołowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile.

Propozycje Biblioteki Pedagogicznej dla nauczycieli-bibliotekarzy – zestawienia bibliograficzne oraz adresy internetowe instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym przedstawiła Iwona Bukowska.
Na koniec Beata Walczak – dyr. PBP w Pile przedstawiła wyniki i wnioski ankiety dotyczące współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Pile.
Zaprosiła także na kolejne warsztaty, które odbędą się w kwietniu br. – Tworzenie haseł przedmiotowych” (w ramach LIBRY) i w maju br.- Administrowanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej”.
Wysokie oceny konferencji świadczą o tym, że nauczyciele – bibliotekarze są zainteresowani i gotowi włączyć się do systemu doradztwa zawodowego dla uczniów w szkole.

pixelstats trackingpixel

komentarze: zamknięte Tagi:

Komentowanie wyłączone.