wrz 24

Biblioteka pedagogiczna w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i nauczycieli

Kategoria: Archiwum

W dniach 19 – 20 września 2013 r. w Smolarni k/Trzcianki odbyła się konferencja „Biblioteka pedagogiczna w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i nauczycieli”. Głównym organizatorem konferencji była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile.Uczestniczyli w niej dyrektorzy i kierownicy bibliotek pedagogicznych z województwa wielkopolskiego. Temat konferencji związany był z nowym systemem doskonalenia nauczycieli oraz z nowymi zadaniami wynikającymi z Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013 r. ws szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych ( Dz.U.2013 poz. 369).
Przed oficjalnym otwarciem konferencji szkoleniowej uczestnicy odwiedzili filie PBP w Czarnkowie i Trzciance. Konferencja rozpoczęła się prezentacją Marianny Hajdukiewicz – koordynatora projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, na temat założeń systemu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Podstawowymi formami wspomagania szkół, spójnymi z obecnymi zmianami prawa są: wspomaganie pracy szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia.
Założenia pracy sieci przedstawiła w swoim wykładzie dr Danuta Kitowska – konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, dzieląc się własnymi doświadczeniami.
Doświadczenia w pracy Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji zaprezentowała Katarzyna Kwaśnik – kierownik Pracowni Informacji i Wydawnictw CDN w Pile.
O dotychczasowych działaniach w zakresie wspomagania pracy szkół w zakresie dydaktycznym, wychowawczym a także pracy bibliotek szkolnych w swoim rejonie działania poinformowały: Wioletta  Januszak -  kierownik  Filii w Czarnkowie i Mariola Duda – kierownik  Filii w Trzciance.
Zmiany w przepisach prawa oświatowego przedstawił Leszek Zaleśny – wicedyrektor CDN w Lesznie. Nie zabrakło podczas konferencji tematyki związanej z merytoryczna pracą bibliotek. Michał Fryska przedstawił aktualności w programie bibliotecznym SOWA, a Julia Kantorek z Wydawnictwa PWN proponowane zmiany od października 2013 r, m.in. czytnik dostosowany do urządzeń mobilnych oraz wyszukiwanie wewnątrztekstowe i możliwość korzystania z elektronicznych wersji na terenie biblioteki bez logowania.
Dwudniową konferencję moderowała Beata Walczak – wicedyrektor CDN w Pile, która zamykając spotkanie wyraziła nadzieję na kolejne za rok.

 Fotogaleria >>

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.