lip 12

Logopedia

Kategoria: Aktualności

logopedia

 

Logopedia jest organem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, wydawanym jako rocznik nieprzerwanie od roku 1960, gdzie publikowane są artykuły dotyczące kultury języka i biologicznych uwarunkowań rozwoju i zaburzeń mowy. W „Logopedii” publikowane są artykuły autorów, którzy reprezentując różne dyscypliny naukowe, rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych.
Każdy tom odznacza się zwartą konstrukcją tematyczną i ustaloną strukturą formalną podporządkowaną przedmiotowi badań logopedycznych. W poszczególnych tomach zamieszczane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym (prace przeglądowe i koncepcyjne) oraz praktycznym (wyniki badań empirycznych i procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach mowy, a także studia przypadków). Zapraszamy do czytelni!

komentarze: Closed
lip 4

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo  Edukacji Narodowej określiło kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym.
Działania priorytetowe opisano w sześciu punktach:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Więcej na stronie MEN>>

komentarze: Closed
lip 1

Nowości – lipiec

Kategoria: Aktualności
lipiec lipiec1 lipiec2 lipiec3 lipiec4

Więcej nowości >>

komentarze: Closed
cze 28

Wielkopolska Szkoła Roku. Wielkopolski Nauczyciel Roku

cdnlogoDepartament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 31 sierpnia br. Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach:
Uchwała ogłaszająca konkurs
Regulamin konkursu Wielkopolska Szkoła Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku
Regulamin konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku

komentarze: Closed
cze 27

Biblioteka w przerwie wakacyjnej

Kategoria: Aktualności

wakacje

 

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że w lipcu i sierpniu 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Pile będzie czynna w godz. 9.00 – 15.00, w czwartki i soboty nieczynna.

komentarze: Closed
cze 21

Pocztówka z wakacji

Kategoria: Aktualności

Wyślij do nas pocztówkę z wakacji (1)

 

 

Zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania na adres biblioteki kartek z wakacji. Pocztówki te będą sukcesywnie publikowane na profilu biblioteki na Facebooku.
Życzymy fantastycznego urlopu i niezapomnianych cudownych wrażeń.

 

komentarze: Closed
cze 10

Najnowsze bibliografie

Mamy nową propozycję zestawień bibliograficznych, które zawierają wykaz literatury z naszych zbiorów, zarówno książek jak i artykułów z czasopism:

Więcej tematycznych zestawień bibliograficznych z zakresu edukacji tutaj

komentarze: Closed
maj 30

Publikacje edukacyjne do pobrania

Akademia NASK  jest działem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską instytutu. Jej powstanie było odpowiedzią na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii cyfrowych. W ramach realizowanych działań eksperci Akademii przygotowują akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży jak też programy i scenariusze dla nauczycieli. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z publikacji, które można pobrać ze strony Akademii. Więcej materiałów na stronie Edukacyjne zasoby internetu>

komentarze: Closed
maj 22

Zbiórka książek dla polskiej szkoły w Walencji

amigos

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile zwraca się z prośbą o przekazanie, będących w dobrym stanie, książek dla dzieci, podręczników i ćwiczeń do nauki języka polskiego dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Zebrane dary prześlemy we wrześniu 2019 r. do zaprzyjaźnionej szkoły polonijnej Amigos de la Lengua Polaca w Walencji w Hiszpanii. Nasza współpraca jest efektem stażu, który odbyliśmy w ramach programu ERASMUS+ „Mobilność kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”.
Punkt odbioru: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, ul. Bydgoska 21, pok.03 (Czytelnia) w godz. 9 – 15. Zbiórka potrwa do końca sierpnia br.

 

komentarze: Closed
mar 4

Najnowsze scenariusze lekcji

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą kolekcją autorskich scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, opracowanych przez nauczycieli bibliotekarzy:

komentarze: Closed